จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน


มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข


อวยพรด้วย Emotions


นาง  รัตนา    มาลาวัยจันทร์


อวยพรด้วย Emotions