Today 's Events

เมษายน 2564
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

This week
04 Apr 2021 - 10 Apr 2021ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

อ.

6 เม.ย.

วันจักรี

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

รายงานผลการดำเนินงาน งานทรัพยากรมนุษย์

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

การสอบคัดเลือกครูผู้สอน

09:00 - 15:00 (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

รายงานผลการดำเนินงาน

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

อ.

6 เม.ย.

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย

ตลอดวัน (อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย))

รายงานผลการดำเนินงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ตลอดวัน (อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย))

รายงานผลการดำเนินงาน งานยานพาหนะ

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

พ.

7 เม.ย.

รายงานผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย))

นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนางาน

13.30 - 15.00 (อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ))

พฤ.

8 เม.ย.

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซมหลังคาสุวรรณสมโภช

ตลอดวัน (อาคารสุวรรณสมโภช(ใต้ถุนอาคารสุวรรณสมโภช))

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการลานกิจกรรมรวม

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารเซนต์ฟิลิป

ตลอดวัน (อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป))

ศ.

9 เม.ย.

จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2ปี2563

12.00 - 14.30 (ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี")

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา
ระหว่างวันที่ (04 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564)

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน
  - ประกาศ การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3 14/04/2564   งานสื่อสารมวลชน<

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง