Today 's Events

ธันวาคม 2563
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

ธันวาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อ.

1 ธ.ค.

วันเปิดภาคเรียน 2 /2563

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

การสอบคัดเลือกครูวิชาคอมพิวเตอร์/Robotic

ตลอดวัน (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1))

ศ.

4 ธ.ค.

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม

08.00 - 09.00 (โบสถ์แม่พระแห่งลูร์ดลำปาง)

CEP Building global friendship through video conferencing

15.30 - 17.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องสมุดCEP))

พฤ.

10 ธ.ค.

วันหยุดเนื่องใน วันรัฐธรรมนูญ

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

ศ.

11 ธ.ค.

วันหยุดพิเศษ 11 ธันวาคม 2563

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

แข่งขันเปิดพจนานุกรม

12.00 - 15.00 (Assumption College Lampang)

อ.

15 ธ.ค.

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

พฤ.

24 ธ.ค.

กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2020

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

วันหยุดเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

กิจกรรมวันครอบครัวครู

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

พฤ.

31 ธ.ค.

วันหยุดสิ้นปี พ.ศ.2563

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

อ.

1 ธ.ค.

การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน

ตลอดวัน (ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี")

ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

13.00 - 14.00 (อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย))

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

13.30 - 14.30 (อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย))

CEP Building global friendship through video conferencing

15.30 - 17.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องสมุดCEP))

ศ.

11 ธ.ค.

แข่งขันเปิดพจนานุกรม

12.00 - 15.00 (Assumption College Lampang)

จ.

14 ธ.ค.

อ.

15 ธ.ค.

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

พฤ.

17 ธ.ค.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3

13.00 - 13.30 (อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องสมุดปฐมวัย))

อา.

20 ธ.ค.

การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3

ตลอดวัน (ศฝ.นทบ.32)

อ.

22 ธ.ค.

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด

12.00 - 14.40 (ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี")

สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน ธันวาคม 2563

17.00 - 17.30 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

อา.

27 ธ.ค.


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       เยี่ยมนักการป่วยนายวัลลพ มลิวัลย์ นักการประจำอาคารยิมเนเซี่ยม
       รางวัลการแข่งขันยิงธนู รายการ NAVY ARCHERY OPEN ครั้งที่ 9 วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ สนามบินอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา)
       ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
       การอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
       การประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
       รางวัลการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24  และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
30/11/2563  - ออกแบบ การ์ด สคส 2020 ส่งตรวจทาน ครั้งที่ 1  
30/11/2563  - การประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563  
30/11/2563  - จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563  
30/11/2563  - สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
30/11/2563  - 6.1.3 อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning  
30/11/2563  - จัดสร้างแหล่งเรียนรู้  
30/11/2563  - ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
28/11/2563  - การแข่งขันยิงธนู รายการ NAVY ARCHERY OPEN ครั้งที่ 9  
21/09/2563  - การสอบคัดเลือกครูวิชาภาษาจีน  
24/08/2563  - การสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
- จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
- บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- สร้าง Assumption Green dome ( หลังคาคลุมลานกิจกรรม)

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง