Today 's Events

ตุลาคม 2563
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ตุลาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม

08.00 - 09.00 (โบสถ์แม่พระแห่งลูร์ดลำปาง)

CEP Outdoor Exploring Camp20

15.30 - 17.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องพักครู CEP))

ศ.

9 ต.ค.

สำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา

ตลอดวัน (ศุนย์บ้านเด็กกำพร้าเอบีลี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่)

ประชุมติดตามงานดำเนินงานของงานโภชนาการ

14.00 - 16.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ))

ประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

15.30 - 17.00 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช))

จ.

19 ต.ค.

อ.

20 ต.ค.

การดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน

09.00 - 15.00 (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

ศ.

23 ต.ค.

วันหยุด เนื่องในวันปิยมหาราช

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

ส.

24 ต.ค.

กิจกรรมค่ายRobot ป.1-3

07.30 - 15.30 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.3-4))

อา.

25 ต.ค.

วันวิชราวุธ

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณพ่อสุบิน คำกอนแก้ว บิดามาสเตอร์พงศธร คำกอนแก้ว

10.00 - 11.00 (บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5

13.30 - 15.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1))

ขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)

09.30 - 12.00 (ลานอเนกประสงค์(ลานจอดรถ ข้างอาคารสมาคมผู้ปกครองและครู))

เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

08.00 - 12.00 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

พฤ.

1 ต.ค.

ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom

ตลอดวัน (อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป))

อัดสำเนา , เย็บเล่มเอกสาร

ตลอดวัน (อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 01 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่2/2563

09.30 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1))

ประชุมจัดวางแนวทางการจัดดำเนิินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด

10.00 - 11.00 (ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี")

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2

10.00 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1))

Update อัลบั้มภาพประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ปฐมวัย

13.00 - 14.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

ศ.

2 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 02 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

แผนปฏิบัติงานสารบรรณ

ตลอดวัน (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องธุรการ))

ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom

ตลอดวัน (อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป))

Update วีดีโอหุ่นยนต์เจลล้างมืออัตโนมัติ

10.00 - 11.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

Update Banner และระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

11.00 - 12.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

ประชุมทีมงานโภชนาการ

14.00 - 17.00 (Assumption College Lampang)

กำกับติดตามงานโภชนาการ

14.00 - 17.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ))

CEP Outdoor Exploring Camp20

15.30 - 17.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องพักครู CEP))

Update อัลบั้มภาพครูสอนภาษาจีนอบรม จ.เชียงใหม่

15.40 - 16.40 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

ส.

3 ต.ค.

รางวัลการแข่งขันเทควันโด LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020

ตลอดวัน (โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน)

ถ่ายภาพ และวีดีโอ ค่ายภาวะผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5

08.00 - 12.30 (อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป))

Update รายการอาหาร เดือนตุลาคม

09.00 - 10.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 05 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอขึ้นโครงหลังคากรีนโดม

09.00 - 11.00 (อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป))

อ.

6 ต.ค.

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

ตลอดวัน (อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 06 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ถ่ายภาพและถ่ายวิดิโอ ประชาสัมพันธ์งานพยาบาล

09.00 - 12.00 (อาคารเซนต์แมรี่ และอาคารเซนต์หลุยส์)

Update อัลบั้มภาพกิจกรรมค่ายผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5

09.00 - 10.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

ตัดต่อวิดิโอประชาสัมพันธ์งานพยาบาล

13.00 - 15.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

พ.

7 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 07 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "วันคล้ายวันสวรรค์คต"

09.00 - 11.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

09.00 - 10.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

Update Banner วันคล้ายวันสวรรค์คต

11.00 - 12.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

พฤ.

8 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 08 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 2

09.00 - 11.00 (อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 09 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ประชุมทีมงานโภชนาการ

14.00 - 16.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ))

ส.

10 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ประชุมนักการงานโภชนาการ

08.30 - 09.45 (โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง ))

อา.

11 ต.ค.

รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563

10.30 - 16.00 (ณ ลานกิจกรรม Sky Hall ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่)

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

Update อัลบั้มภาพ การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น อ.2

09.00 - 11.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

อ.

13 ต.ค.

ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

10.00 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ (HRD) ครั้งที่ 2

09.00 - 12.00 (อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน))

ถ่ายภาพ ผอ. ประชุม VDO Conference

09.00 - 15.00 (อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน))

ตรวจรับเครื่องสแกนใบหน้า

10.00 - 11.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์))

ร่วมเป็นคณะกรรมการ และถ่ายภาพ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

10.00 - 15.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์))

Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว

13.00 - 14.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ถ่ายภาพการเรียนการสอนดนตรี และพลศึกษา

09.00 - 12.00 (ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1))

ศ.

16 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ถ่ายภาพ อุทยานการเรียนรู้ ปฐมวัย

10.00 - 12.00 (อาคารเซราฟิน(ใต้ถุนอาคารเซราฟิน))

ส.

17 ต.ค.

ตรวจนับสินค้าและสำรวจความต้องการใช้สินค้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

09.00 - 17.00 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

จ.

19 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

Update อัลบั้มภาพ กิจกรรม นศท.จิตอาสาพระราชทาน

09.00 - 10.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

อ.

20 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 ต.ค. 2563

- 09.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

Update อัลบั้มภาพ กิจกรรมแข่งขันจักรยานทรงตัว

09.30 - 10.30 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

จัดทำรายการขอซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในภาคเรียนที่ 2/2563

09.00 - 17.00 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

การดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน

09.00 - 15.00 (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

พฤ.

22 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ประชุมทีมงานโภชนาการ

14.00 - 16.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ))

ส.

24 ต.ค.

การแข่งขัน INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020

07.00 - 18.30 (หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง1 จ.เชียงใหม่)

กิจกรรมค่ายRobot ป.1-3

07.30 - 15.30 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.3-4))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

อ.

27 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

พฤ.

29 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ศ.

30 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 ต.ค. 2563

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2

13.30 - 16.00 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน))

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

15.40 - 16.40 (อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ))

สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน ตุลาคม 2563

17.00 - 17.30 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       เยี่ยมนักการป่วยนายวัลลพ มลิวัลย์ นักการประจำอาคารยิมเนเซี่ยม
       รางวัลการแข่งขันยิงธนู รายการ NAVY ARCHERY OPEN ครั้งที่ 9 วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ สนามบินอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา)
       ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
       การอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
       การประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
       รางวัลการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24  และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
30/11/2563  - ออกแบบ การ์ด สคส 2020 ส่งตรวจทาน ครั้งที่ 1  
30/11/2563  - การประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563  
30/11/2563  - จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563  
30/11/2563  - สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
30/11/2563  - 6.1.3 อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning  
30/11/2563  - จัดสร้างแหล่งเรียนรู้  
30/11/2563  - ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
28/11/2563  - การแข่งขันยิงธนู รายการ NAVY ARCHERY OPEN ครั้งที่ 9  
21/09/2563  - การสอบคัดเลือกครูวิชาภาษาจีน  
24/08/2563  - การสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
- จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- สร้าง Assumption Green dome ( หลังคาคลุมลานกิจกรรม)

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง