Today 's Events

มีนาคม 2564
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

มีนาคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อบรมเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

08.30 - 11.00 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช))

ศ.

5 มี.ค.

กิจกรรมวันวิชาการ

ตลอดวัน (ลาน La Providence โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

ประชุมครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

13.30 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1))

ส.

13 มี.ค.

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่น

08.00 - 11.00 (อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้ถุนอาคารเซนต์ฟิลิป))

อา.

14 มี.ค.

ส.

20 มี.ค.

ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ตลอดวัน (โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

งานเลี้ยงครู วันที่ 20 มีนาคม 2564

17.30 - 22.00 (ลานกิจกรรม La Providence )

งานเลี้ยงวันครอบครัวพนักงาน

17.30 - 21.00 (ลานกิจกรรม La providence)

การสอบคัดเลือกครูปฐมวัย

13.00 - 15.30 (อาคารเซนต์แมรี)

ศ.

26 มี.ค.

จ.

29 มี.ค.

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

09.00 - 15.00 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

อ.

30 มี.ค.

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

09.00 - 15.00 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ดำเนินการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี

08.00 - 12.00 (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)

อบรมเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

08.30 - 11.00 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช))

ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

12.30 - 13.30 (อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย))

ศ.

5 มี.ค.

กิจกรรมห้องสมุด "ACL Library Tourists Exploring ASEAN Academic Day" 5 มีนาคม 2564

ตลอดวัน (ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ปัทมะเสวี")

ประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานโภชนาการ

14.30 - 17.00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ))

ส.

6 มี.ค.

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

07.30 - 16.00 (สำนักงานขนส่ง จังหวัดลำปาง)

อา.

7 มี.ค.

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

07.30 - 16.00 (สำนักงานขนส่ง จังหวัดลำปาง)

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล รายการกีฬาเยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

ตลอดวัน (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง และสนามฟุตซอลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตติ์อารีย์ จ.ลำปาง)

พฤ.

11 มี.ค.

ค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

07.40 - 15.40 ( ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

ค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

07.40 - 15.40 (ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

กิจกรรมห้องสมุด ""Make a paper baby shark hat"

11.00 - 14.00 (ห้องสมุด"ศูนย์การเรียนรู้ณรงค์ ปัทมะเสวี" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง)

การแข่งขันกอล์ฟ Singha Junior Chiangrai Golf Open #1

ตลอดวัน (สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จ.เชียงราย)

อา.

14 มี.ค.

การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2564 ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

ตลอดวัน (สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่)

พ.

17 มี.ค.

ประชาสัมพันธ์ ACL Summer Course 2021 Learning Through Outdoor

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา

13.00 - 15.00 (ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ)

ซ่อมแซมถนนทางออกประตูศิรินาวิน

ตลอดวัน (ถนนทางออกประตูศิรินาวิน)

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ส.

20 มี.ค.

การแข่งขันเทควันโดกระซิบรักน่านล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 4

ตลอดวัน (มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.น่าน)

ดำเนินการตามแผนการดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563

13.30 - 16.00 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช))

จ.

22 มี.ค.

ตัดหญ้า/ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน

ตลอดวัน (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ))

แจ้งผลการประเมินครู และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

08.30 - 15.30 (อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ))

ตรวจรับหนังสือเรียนระดับ อนุบาล 1-ม.6 ปีการศึกษา 2564

09.00 - 15.00 (อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม))

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2563

13:30 - 16:30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1))

จัดอบรมครูระดับชั้นป.1-ม..6 เรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

12.30 - 16.00 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช))

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

09.00 - 15.00 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

09.00 - 15.00 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตลอดวัน (อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ))

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตลอดวัน (อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องวิชาการ))

ติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

13.00 - 15.00 (อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องหัวหน้าฝ่ายวิชาการ))

สรุปรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานจำหน่ายสินค้าประจำเดือน มีนาคม 2564

17.00 - 17.30 (อาคารประกอบการ(ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน
  - ประกาศ การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3 14/04/2564   งานสื่อสารมวลชน<

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง