Today 's Events

มีนาคม 2563
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

มีนาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ส.

7 มี.ค.

จ.

9 มี.ค.

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 1

08.30 - 15.30 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช))

อ.

10 มี.ค.

ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 2

08.30 - 16.00 (ห้อง Demo (อาการสุวรรณสมโภช))

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 2

08.30 - 15.30 (อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช))

พ.

11 มี.ค.

ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

พฤ.

12 มี.ค.

ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ศ.

13 มี.ค.

ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

จ.

16 มี.ค.

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

อ.

17 มี.ค.

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

พ.

18 มี.ค.

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

พฤ.

19 มี.ค.

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

ส.

21 มี.ค.

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

อา.

22 มี.ค.

ปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

จ.

23 มี.ค.

เริ่มกิจกรรม Summer Course 2020

ตลอดวัน (Assumption College Lampang)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง