Today 's Events

พฤศจิกายน 2563
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


15
พฤศจิกายน
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อา.

15 พ.ย.

การแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB สนามที่4 LANNA CROSS COUNTRY

09.30 - 14.00 ( สนามการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา LANNA CROSS COUNTRY RACE#3 อ่างเก็บน้ำห้วยก้า ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
25/11/2563  - ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
- รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพ
- จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- จัดระบบการบริหารและบริการด้านเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
- บริหารจัดการสำนัก ผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตาม นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียน และแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (บริหารสำนักผู้อำนวยการ)
- บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- สร้าง Assumption Green dome ( หลังคาคลุมลานกิจกรรม)

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง