Today 's Events

กันยายน 2565
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

28 กันยายน 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
27 ต.ค. 65 จัดทำสนามและสถานที่ การแข่งขันกรีฑาสี " เข็มแดงเกม " ระดับปฐมวัย
(แผนงาน:งานบริหารฝ่ายปฐมวัย )
สนามกีฬา( สนามฟุตบอล 1 รัชตสมโภช) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ 08:50:15
25 ต.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น
(แผนงาน:งานสื่อสารมวลชน )
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง งานสื่อสารมวลชน 09:19:30
7 ต.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 4
(แผนงาน:งานบริหารฝ่ายปฐมวัย )
อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย) งานบริหารฝ่ายปฐมวัย มิสอารีจิตต์ ขัติครุฑ 08:27:06

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง