Today 's Events

มิถุนายน 2564
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Today 's Events
22
มิถุนายน
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.3 - ป.4

09:00 - 10:00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์))

ถ่ายภาพ ศธจ.มอบป้ายไวนิล วันต่อต้านยาเสพติด

10:00 - 11:00 (ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้านักบุญหลุยส์))

Update รายการอาหารเดือนมิถุนายน 2564

13:00 - 14:00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

Update Banner พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

14:00 - 15:00 (อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       ชุมนุมห้องสมุดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       ให้บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน ฝ่ายกิจการนักเรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายอบรมผู้นำระดับชั้นป.6
       ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.3 - ป.4 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเซนต์หลุยส์
       ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพยาบาล
       ศธจ.มอบป้ายไวนิล วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้านักบุญหลุยส์
       ดำเนินการเดินสาย HDMI ห้อง ม.1/2 ,ม.1/5 จำนวน 2 ห้อง และเปลี่ยนเครื่องโปรเจคเตอร์ ห้องป.6/3 ,ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล รวมจำนวน 2 เครื่อง
       ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด และติดตั้งไมค์ จำนวน 6 ตัวพร้อมทดสอบระบบเสียงในหอประชุมสุวรรณสมโภข เตรียมงานพิธีมิสซาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
       การแข่งขันคัดลายมือ
       การแข่งขันจัดป้ายนิเทศหัวข้อ "สดุดีครูกวี ศรีสุนทรช่ำชองศิลป์"
       ประชุมนักเรียนรับรางวัล การประกวดออกแบบ infographic ครั้งที่ 2 (เลื่อนการรับรางวัล เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-19)
       ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย เช้า - เย็น (D)

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
24/06/2564  - ดำเนินการควบคุมเครื่องเสียงพิธีไหว้ครู และย้ายเครื่องเสียงไปติดตั้งใต้อาคารสุวรรณเตรียมงานวันยาเสพติด  
23/06/2564  - ติดตั้งเครื่องชุดใหญ่เตรียมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  
22/06/2564  - Update Banner พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  
22/06/2564  - Update รายการอาหารเดือนมิถุนายน 2564  
22/06/2564  - ถ่ายภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
22/06/2564  - ถ่ายภาพ ศธจ.มอบป้ายไวนิล วันต่อต้านยาเสพติด  
22/06/2564  - ถ่ายทำวีดีโอ ตรวจสุขภาพประจำปี มัธยมศึกษา  
22/06/2564  - ถ่ายภาพ ร้านเลเซอร์ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ป.3 - ป.4  
22/06/2564  - ประชุมนักเรียนนำสวดมนต์ เสียงตาม เช้า-เย็น ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น  
21/06/2564  - เปลี่ยนเครื่องโปรเจคเตอร์ ห้องป.6/3 ,ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล รวมจำนวน 2 เครื่อง และเดินสาย HDMI ห้อง ม.1/2 ,ม.1/5 จำนวน 2 ห้อง  
21/06/2564  - ห้องสมุดเซนต์ฟิลิป -บริการห้องสมุด 21-25 มิ.ย.2564  
21/06/2564  - บริการห้องสมุด 21-25 มิ.ย.2564  
19/06/2564  - ถ่ายภาพ กิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6  
18/06/2564  - ดำเนินการควบคุมระบบเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์ พิธีมิสซาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  
17/06/2564  - ซ้อมใหญ่พิธีมิสซาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  
16/06/2564  - ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ และระบบเสียง เตรียมงานพิธีมิสซาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  
15/06/2564  - การแข่งขันจัดป้ายนิเทศหัวข้อ "สดุดีครูกวี ศรีสุนทรช่ำชองศิลป์"  
14/06/2564  - ติดตั้ง TV เตรียมนำเสนองานพิธีมิสซาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  
14/06/2564  - บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย.2564  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ งานของโรงเรียน
- บริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน (งานเทคโนโลยี)
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- บริหารจัดการและบริการ งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
- จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
- รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง