Today 's Events

มกราคม 2564
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Today 's Events
26
มกราคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       งานอนามัยและพยาบาล ดำเนินการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจำนวน 1,647 คน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มกราคม 2564
       ประชุมกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ครั้งที่ 4/2563 (วิสามัญ) โดยหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการเป็นประธาน เวลา 08.10 น. - 10.30 น. ณ ห้องงานเทคโนโลยี วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
       งานเทคโนโลยี ติดตั้งและตั้งค่ากล้องวงจรปิด อาคารเซ็นต์หลุยส์ ชั้น 2 จำนวน 6 ตัว และชั้น 3 จำนวน 6 ตัว วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564
       งานเทคโนโลยี ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์หลุยส์ ชั้น 2 จำนวน 6 ตัว วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
       งานเทคโนโลยี ติดตั้งระบบ ตั้งค่ากล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป จำนวน 9 ตัว และซ่อมแซมกล้องวงจรปิด อาคารอัสสัมชัญ 4 ตัว และโรงอาหารใหญ่ 1 ตัว (เสีย 1 ตัว ส่งเคลม) วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
       งานเทคโนโลยี ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ และเดินสายโทรศัพท์ของห้องเทคโนโลยี อาคารเซนต์หลุยส์ จำนวน 1 เบอร์ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
       ติดตั้งสปิงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าเพิ่มเติม
       ประชุมหัวหน้างานกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์ และบริการ ครั้งที่ 3/2563 (วิสามัญ) ชี้แจงผลการดำเนินงานของแต่ละงาน และวางแผนการดำเนินของเดือนมกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ห้องงานเทคโนโลยี วันที่ 18 ธันวาคม 2564
       งานเทคโนโลยี บำรุงรักษาติดตั้งโปรแกรมลงใหม่เครื่องคอมพิวเติอร์ และทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 55 เครื่อง วันที่12 มกราคม 2564
       ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 22 ธันวาคม 2563
       งานอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใต้ อาคารสุวรรณสมโภช จำนวน 40 จุด วันที่ 15 มกราคม 2563
       งานอาคารสถานที่ฯ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใต้ตึกสุวรรณสมโภชที่ชำรุด จำนวน 40 จุด วันที่ 13 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64
       ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
       กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ ประชุมวางแผน ทีมงานตรวจสอบประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด ณ ห้องงานเทคโนโลยี วันที่ 22 มกราคม 2564
       งานอาคารสถานที่ฯ ดำเนินการทำฝายน้ำล้นคลองข้างโรงยิมเนเซียม และดำเนินการสร้างฝายกระสอบทราย, เดินท่อน้ำเพื่อเติมออกซิเจนในบ่อปลาที่อนุบาล, งานซ่อมถนนทางขึ้น-ลง ข้าง อาคารสำนักผู้อำนวยการ, ตรวจเช็คแอร์ห้องเนอสเซอรี่ห้อง 2 และห้อง 3 ห้องเรียนปฐมวัย จำนวน 2 ตัว ชำรุด, ติดตั้งตาข่ายดักใบไม้ป้องกันเครื่องปั้มน้ำเสีย และฉาบผนังห้องน้ำระดับปฐมวัย เนื่องจากสีชำรุด วันที่ 19 มกราคม 2564
       งานเทคโนโลยี ดำเนินการเข้าหัวสาย LAN ของกล้องวงจรปิด อาคารเซนต์ฟิลิป ชั้น 2 และชั้น 3 รวมจำนวน 24 จุด วันที่ 21 มกราคม 2564
       ติดต่อประสานงาน ขอหนังสือรับรองให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเอกสารยื่นต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นขั้นตอนต่อไป วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
       งานเทคโนโลยี ตั้งค่าระบบกล้องวงจรปิดให้ Random และแสดงคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 ใน จ.ลำปาง โดยมีอาคารอัสสัมชัญ, อาคารเซนต์หลุยส์, อาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารสุวรรณสมโภช จำนวน 4 อาคาร วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
       ติดต่อประสานงาน ขอหนังสือรับรองให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเอกสารยื่นต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นขั้นตอนต่อไป วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
       กลุ่มงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่ สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่
       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัางงานคนพิการและติดตามผลการทำงานของคนพิการ
       ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง
       มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26-29 มกราคม 2564)
       กิจกรรมเสื้อกันหนาวมือสองเพื่อน้อง บ้านเซนต์เอบีลี และศูนย์คาทอลิก ป่าฝาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2564
       ค่ายอาสาพาเพลินวันที่23 มกราคม 2564 ณ บ้านเซนต์เอบีลี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
       งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมมิสนิตยา ตันเรือน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
       งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมนักการป่วยนายวัลลพ มลิวัลย์ นักการประจำอาคารยิมเนเซี่ยม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านหนองหัวหงอก ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
26/01/2564  - งานเทคโนโลยี ตั้งค่าระบบกล้องวงจรปิด Random และแสดงคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 ใน จ.ลำปาง 4 อาคาร วันพุธที่ 26 มกราคม 2564  
26/01/2564  - รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  
26/01/2564  - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ (ปลูกต้นไม้)  
26/01/2564  - นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  
20/01/2564  - ดำเนินกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- สร้าง Assumption Green dome ( หลังคาคลุมลานกิจกรรม)

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง