Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5116 : กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 8 มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2562
 
     ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา และส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการทำกิจกรรม และเล่นเกม ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 ฐาน ได้แก่

Number cube, Straw and circle paper plane, Balance game และClay boats ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 08.00-11.30 น. วันที่ 27 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 149 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8