Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5115 : ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และรับรางวัลต่างๆ วันที่ 27 กันยายน 2562
 
     ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมแสดงความยินดี และมอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม รางวัลการประกวดวงสตริง เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ

และรางวัลการประกวดห้องเรียนดีเด่น(Outstanding Class) ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 27 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 100 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 3 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มิส  ฌาณิกา    ธิวงศ์เงิน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
       - การประกวดวงสตริง เนื่องในสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
       - นำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลนครลำปาง
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5