Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5110 : พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
 
     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง โดย พ.ต.อ.ศักดิ์ระพี ฉันทะแพทย์ รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ พร้อมด้วยคุณครูตำรวจ (D.A.R.E)ได้แก่ ร.ต.อ.ชาญวิสุทธิ์ ต้นมณี อาจารย์ (สบ ๒) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๕ ร.ต.อ.สมเกียรติ กาติน รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.๕ และ

ร.ต.ต.ถนอม โกยรัตนโกศล รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.๕ 
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ (D.A.R.E) และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน (D.A.R.E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 311 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่ให้การสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) 
โดยมี ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ที่ปรึกษางานอภิบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 25 กันยายน 2562
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 173 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้เด็กนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9