Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5094 : กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ข้าวแต๋นน้ำแตงโม”ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 วันที่ 20 กันยายน 2562
 
     งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 การทำ“ข้าวแต๋นน้ำแตงโม” โดยมี คุณแม่คณิณญา หนูคำ ผู้ปกครองของ ด.ญ.ชนิศา เทพปินตา(น้องไอซ์) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำ “ข้าวแต๋นน้ำแตงโม” โดยให้นักเรียน

ได้ร่วมปฏิบัติจริง เพื่อช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆมีความมั่นใจในตนเอง และการทำเป็นขั้นเป็นตอน จะสามารถช่วยให้เด็กๆมีการวางแผนและสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นการช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกสนาน และ

ทานข้าวแต๋นน้ำแตงโมร่วมกัน ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง 4 อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 09.00-10.30 น. วันที่ 20 กันยายน 2562
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นิรัญ    สิทธิ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4
       - กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 ฝ่ายปฐมวัย
       - กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 ฝ่ายปฐมวัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2