Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5071 : พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562
 
          งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ และมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมนักกีฬา

แต่ละประเภท คือ รางวัลการแข่งขันฟุตบอล  แชร์บอล ฟุตซอล  วอลเล่ย์บอล  และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมสำหรับนักกีฬาทุกประเภทของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ รักในการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา

ในการพัฒนาทีมให้มีคุณภาพ ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 195 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10