Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5054 : กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 9 กันยายน 2562
 
     ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมสู่โลกกว้าง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง เวลา 08.30-11.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 278 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย   มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14