Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5048 : การฝึกซ้อม “การป้องกันขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย” ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 กันยายน 2562
 
   กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการฝึกซ้อม “ขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย” ให้กับนักเรียน คุณครู และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฐมวัย โดยมีการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่จังหวัดลำปางและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ ห้องอนุบาล 1 ห้อง 5 เป็นจุดสร้างสถานการณ์จำลอง

ใช้เสียงสัญญาณเตือนภัยให้นักเรียนและครูได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีการฝึกอบรมจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนครลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้วิธีการป้องกัน และรู้วิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ และดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเช่นคนในครอบครัวได้ ซึ่งได้มีการอบรม

และฟังบรรยายจากวิทยากร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลอง ณ บริเวณอาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 220 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน การฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11