Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5040 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 กันยายน 2562
 
     กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย “ขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย” ให้กับ คุณครู และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฐมวัย โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนครลำปาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร

ให้ความรู้แก่คณะครูพร้อมทั้งสาธิต แล้วให้ครูได้ปฏิบัติจริงด้านการดูแลและป้องกันด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้สามารถป้องกันตนเอง และดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย เวลา 08.30-11.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 94 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย   มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องกันและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5