Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5039 : การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562
 
     กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย จัดการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้อง นักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน มาทำการประกวดการไหว้ทั้ง 3 ระดับ, มารยาทในการ เดินผ่านผู้ใหญ่ และการพูดจาที่สุภาพไพเราะ มีหางเสียง

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ณ ลานจัดกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 4 กันยายน 2562       * * * สรุปผลการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม * * *
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุพัตรา    แหสกุล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - จัดการประกวดในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2