Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5032 : กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ฝ่ายปฐมวัย การทำ“น้ำดอกอัญชัญมะนาว”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 K2.A (CEP) วันที่ 3 กันยายน 2562
 
     งานวิชาการ  ฝ่ายปฐมวัย  จัดกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 K2.A (CEP) การทำ“น้ำดอกอัญชัญมะนาว” โดยมี คุณแม่ภารวี แสงยะ ผู้ปกครองของ ด.ช.วีรภัทร แสงยะ (น้องโมเม้นท์) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำ “น้ำดอกอัญชัญมะนาว” โดยให้นักเรียน

ได้ร่วมปฏิบัติจริงในการทำเพื่อช่วยสร้างให้เด็กๆ มีความมั่นใจในตนเอง ความเคารพในตนเอง โดยได้จากการเรียนรู้เมื่อทำได้สำเร็จด้วยตัวตัวเอง และการทำอาหารเป็นขั้นเป็นตอน จะสามารถช่วยให้เด็กๆมีการวางแผนและสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นการ

ช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกสนานนักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สนุกนานเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรม และดื่มน้ำดอกอัญชัญมะนาวร่วมกัน ณ ห้องประกอบอาหาร อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 09.00 - 10.30 น. วันที่ 3 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม   มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย
       - กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1