Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5021 : กิจกรรม แต้มฝัน เติมน้ำใจ ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ณ มูลนิธิบ้านสวนพระฤทัย จ.ลำปาง วันที่ 31 สิงหาคม 2562
 
   คณะภราดา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกิจกรรม แต้มฝัน เติมน้ำใจ  ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” นำจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ฯ สร้างความสุข และรอยยิ้ม ให้แก่น้องๆ ในมูลนิธิบ้านสวนพระฤทัย โดยมี ซิสเตอร์คณะพระฤทัยแห่งกรุงเทพให้การต้อนรับ ภราดาจรัญ ศรีหล้า

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ที่ปรึกษางานอภิบาล ที่นำกิจกรรมนันทนาการ แบ่งรัก ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ สร้างความสนุกสนาน ให้กับนักเรียนในมูลนิธิบ้านสวนพระฤทัย มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล เช่น ต้นพะยอม ต้นพยุง ต้นกฤษณา

ต้นจันทน์กะพ้อ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ณ มูลนิธิบ้านสวนพระฤทัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 31 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 118 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6