Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5019 : กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ตุงพญายอ (ตุงไส้หมู) ภูมิปัญญา แห่งศรัทธาล้านนา" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง และสุสานไตรลักษณ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
 
    ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ตุงพญายอ (ตุงไส้หมู) ภูมิปัญญา แห่งศรัทธาล้านนา" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และเรียนรู้อย่างหลากหลาย

จากสภาพจริง ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง และสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง วันที่ 29 สิงหาคม 2562
 
    ตุงล้านนา คำว่า ตุง ในภาษาถิ่นล้านนา หมายถึง ธง ในภาษาไทยภาคกลาง  ตุงพญายอหรือ ตุงไส้หมู  เป็นชื่อตุงที่นิยมเรียกกันในจังหวัดลำปางตามลักษณะ ไส้หมูมีรูปทรงเหมือนเจดีย์ ทำจากกระดาษว่าวหลากสี ใช้ปักบนกองเจดีย์ทรายคู่กับตุง 12 ราศี เพื่อบูชา

พระเกศแก้วจุฬามณี และพระธาตุประจำปีเกิดจากคติความเชื่อเหล่านี้ทำให้การพบรูปลักษณ์ของตุง เป็นพุทธศิลป์สำคัญในวัดต่าง ๆ ของล้านนาอย่างหลากหลายแม้ในปัจจุบัน ชาวล้านนาส่วนใหญ่ยังนิยมสร้างตุงเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งทางศาสนาประเพณีเกี่ยวกับ

ชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับการตาย งานเทศกาล และเฉลิมฉลองต่างๆ
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 190 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุพัตรา    มาลัย       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10