Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5003 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา” จากศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม 2562
 
          ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ  "การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา” พร้อมกล่าวต้อนรับ นายณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางพร้อมคณะวิทยากร จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

โดยการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการร่วมกันระหว่าง งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียนและ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน รู้เท่าทันปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี

โดยมีท่านวิยากรผู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา นายณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางและคณะ ให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งการบรรยายได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ ทำ work shop แก้ไขปัญหาเหตุการณ์สมมุติ ฝึกไกล่เกลี่ยตามวิธีการที่ถูกต้อง พร้อมนำ

เสนอผลงาน ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 136 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้กับนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7