Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5000 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
 
     งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง" เพื่อเรียนรู้ในหลักสูตรและเนื้อหา กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับลูกเสือเอก โดยมิวิทยากร อาจารย์ชานน ดียืน ผู้อำนวยการฝึก

ม.ธนายุทธ นามวงค์ หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  ม.สุรวุธ จำรัส และ ครูกิติยา อารักษ์ ครูลูกเสือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้มีแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 180 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา   มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
       - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9