Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4999 : กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 9 “โครงการเยาวชน จิตอาสารักษ์สังคมไทย” ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
 
      กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 9 “โครงการเยาวชน จิตอาสารักษ์สังคมไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารโรงเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้จริงจากแหล่งความรู้ตามสถานที่ต่างๆ นอกห้องเรียน โดยการนำเยาวชนธนาคารโรงเรียนไปเยี่ยมชม

“คุ้มวงศ์บุรี” กิจกรรมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทำผ้ามัดย้อมหม้อห้อม ณ บ้านป้าเหงี่ยม และกิจกรรมการสร้างทางชมธรรมชาติ จิตอาสาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ วัดนาคูหา กิจกรรมการส่งบล็อคสร้างทางขึ้นถ้ำผาสิงห์ จำนวน 2,000 ก้อน และกิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 35,000 ตัว ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 38 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2