Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4995 : การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 "เวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดของตน" วันที่ 24 สิงหาคม 2562
 
         การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  สำหรับการแข่งขันในกลุ่มโรงเรียนเอกชนนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562” และเป็นการสร้างเวทีให้ครู และนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดของตน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 160 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   มาสเตอร์  ณรงค์    ตาปิ๊ก   มิส  ดวงเดือน    เกษม   มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8