Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4994 : กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ "ประวัติศาสตร์สัญจรนครลำปาง" นักเรียนชั้น ป.5 ณ มิวเซียมลำปาง-ชุมชนท่ามะโอ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
     ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ "ประวัติศาสตร์สัญจรนครลำปาง" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สร้างจิตสำนึก สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์

ณ มิวเซียมลำปาง-ชุมชนท่ามะโอ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 132 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ทิพยวรรณ    อยู่เพ็ชร์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7