Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4984 : การแข่งขัน 3 เกมรวมเป็นหนึ่ง ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ในแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครั้งที่ 5 ระดับประถมศึกษาชิงแชมป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

      โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล อันดับที่ 4 และ อันดับที่ 5 จากการแข่งขัน 3 เกมรวมเป็นหนึ่ง ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ในแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครั้งที่ 5 ระดับประถมศึกษาชิงแชมป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 68 ทีม

จากทั่วประเทศ และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางติดอันดับ 30 ทีมแรก ทั้งหมด 8 ทีม จาก 9 ทีมที่ได้ส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา จ.พิษณุโลก วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
 
ทีมที่ได้รับเหรียญรางวัล อันดับที่ 4
1.ด.ญ.กานต์ธีรา  อรรถานนท์  (น้องฮัก)  นักเรียนชั้น ป.4/1
2.ด.ญสุพิชญา  แก้วก้อน  (น้องฟ้า)  นักเรียนชั้น ป.5/7
 
ทีมที่ได้รับเหรียญรางวัล อันดับที่ 5
1.ด.ญ.ณัฐนันท์  นาควิโรจน์  (น้องติ๊ด)  นักเรียนชั้น ป.5/7
2.ด.ช.ภัทรชัย  ชัยกานต์กุล  (น้องข้าวปั้น)  นักเรียนชั้น ป.5/1
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ชุตินันท์    บุญสิริเสริม       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5
       - แข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5
       - แข่งขัน "แม้กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5
       - ร่วมแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5
       - แข่งขัน "แม้กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5
       - แข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1