Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4977 : รางวัลหนูน้อยนักเล่านิทาน โครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 ณ สำนักหอประชุมแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2562
 
     โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรวดี มะโนคำ (น้องใบบัว) นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 (CEP) ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเล่านิทาน ในโครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยเล่านิทาน ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ อายุ 4-6 ปี ภาคเหนือ นิทานเรื่อง “ราชสีห์กับหนู” โดยได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี โดยมี มิสเบญจวรรณ กันยะมี เป็นผู้ฝึกซ้อม ณ สำนักหอประชุมแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1