Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4974 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WOW ด้วย Unplugged Coding” ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วภาคเหนือ และนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 
          สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WOW ด้วย Unplugged Coding” ให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วภาคเหนือ และนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กล่าวต้อนรับ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นการอบรมให้กับคณะครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และฝึกทักษะความเป็นเหตุเป็นผลและลงมือปฏิบัติได้จริง

ด้วยตนเอง ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 180 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding"
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9