Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4973 : กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16 สิงหาคม 2562


          ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่า ส่งเสริมค่านิยม และนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง โดยแบ่งกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

เกี่ยวกับ “รถม้า” โดย ว่าที่ร้อยเอก สุพจน์ ใจรวมกุล ตัวแทนนายกสมาคมรถม้าลำปางเล่าประวัติความเป็นมาของรถม้า เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนลำปางในอดีต และให้นักเรียนได้นั่งรถม้ารอบบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้รับความรู้และ ประสบการณ์ตรง ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้

และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป ณ ลานจัดกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 08.30-11.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 210 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11