Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4972 : การแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ เนื่องใน "วันอัสสัมชัญ 15 สิงหาคม 2562" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
          งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เนื่องใน “วันอัสสัมชัญ 15 สิงหาคม 2562” โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะภราดา

คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมศิษย์เก่า และสมาคมผู้ปกครองและครู สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น การ แข่งขัน ฟุตบอล บาสเกตบอล และ แชร์บอล เป็นการแข่งขันระหว่างคณะครู ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน ณ สนามฟุตบอลอัสสัมชัญ 2 และ อาคารเอเทียนกรางซ์ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็เพื่อ

เป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และศิษย์เก่า ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 496 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  คมชาญ    นิตย์รัตน์  นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์  เด็กชาย  คณิศร    จิตรมั่น    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25