Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4971 : กิจกรรมงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
      ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยมิสศิริพร ปิยะตระกูล หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรู้จักการทำขนมกล้วย ท้องถิ่นโบราณ การทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ในกิจกรรมการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว ณ ลานจัดกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 09.20-11.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 136 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7