Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4970 : พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
         โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 15 สิงหาคม เป็นการฉลองชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของพระนาง เป็นศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงประทานแก่พระนางมารีอา โดยมีบาทหลวงเมารีซีโอ โปลันโก

วัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง ประธานในพิธี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะภราดา คณะครู นักเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมประกอบพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติฯ พร้อมถวายมาลัยและกระเช้าดอกไม้

แด่พระแม่มารีอา ณ ลานรูปปั้นพระแม่มารีอา 
และมีการแห่บุสบกรูปปั้นแม่พระไปรอบโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนที่ร่วมประกอบพิธี เพื่อนำเข้าสู่ห้องประชุมสุวรรณสมโภชประกอบวจนพิธีกรรมขอพระพรจากแม่พระ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมี

บาทหลวงเมารีซีโอ โปลันโก วัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง ประกอบวจนพิธีกรรม ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 15 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 272 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  คมชาญ    นิตย์รัตน์  นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์  เด็กชาย  คณิศร    จิตรมั่น    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
       - กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14