Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4969 : การสอบ Common European Framework of Reference for Languages CEFR นักเรียนชั้น ม.3-5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
 
          กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล CEFR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถและศักยภาพทักษะทางภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐานสากล

โดยร่วมมือกับสถาบัน IStudy Education Language School  จัดสอบ Common European Framework of Reference for Languages CEFR ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ในวันที่13-14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-14.00 น.ณ ห้องประชุม

อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 77 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  อนิรุจน์    ระวังกาย   มิส  พัชรี    อาษาวงศ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR
       - กิจกรรมสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ CEFR
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4