Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4956 : กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 9 สิงหาคม 2562


     ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562เวลา 09.10– 10.30 น. ณ ห้องสมุด ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  ผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  เด็กช่ายกชการุณ  สิริสุขะ  อ.3/3 เล่านิทานเรื่อง “ช้างกับมดแดง”
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กชายธนกฤต   เจริญวาณิชกุล อ.3/2 เล่านิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เด็กหญิงอริสา  เครือแก้ว อ.3/4 เล่านิทานเรื่อง “เจ้าชายกบ”

รางวัลชมเชย เด็กหญิงธัญญรัตน์  นินนาทนนท์ อ.3/7 เล่านิทานเรื่อง “กระต่ายกับเต่า”
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ชฎาพร    ปริยะ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10
  1