Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4946 : งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดลำปาง) ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562


     งานลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดลำปาง) จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือสำรอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน เพื่อให้ลูกเสือสำรองได้แสดงออกถึงความ

สามารถทักษะทางลูกเสือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 49 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานลูกเสิอนำลูกเสือร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3