Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4943 : กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ "เล่มโปรดของหนู" วันที่ 2 สิงหาคม 2562
 
     ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับนักเรียน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสมุด ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงไอริญตรา  ชุตินทราศรี  อ.2/5 เล่านิทานเรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กหญิง ณัฏฐวี  หลี่ อ.2/2 เล่านิทานเรื่อง “ลูกหมูสามตัว”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เด็กหญิงอุษณิภาภร  ชัยมงคล อ.2/1 เล่านิทานเรื่อง “ลูกหมูสามตัว”

รางวัลชมเชย เด็กหญิงปพิชญา  ทิยาว อ.2/4 เล่านิทานเรื่อง “ลูกหมูสามตัว”
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ชฎาพร    ปริยะ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10
  1