Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4941 : ฝ่ายปฐมวัย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 2 สิงหาคม 2562
 
    โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนในระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 2 สิงหาคม 2562

โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

 
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  หัวข้อ “ลำปางน่าอยู่”  และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป
- ด.ญ.เตชินี  ต๊ะปัญญา ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1
- ด.ญ.ชนัญธิดา  แต้มไว  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/4
- ด.ญ.ธนัทธารา  ชัยมงคล  ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/4
ครูผู้ฝึกซ้อม มิสศิริพร  ท้าวคำ, มิสกัญญา  อุ่นผูก และมิสนภาพรรณ เตชะกัน
 
2. รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน หัวข้อ “ธรรมชาติแสนสวย” 
- ด.ญ.แพรรดา  จินากุล ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/5
- ด.ญ.ฮะสึมิ  ชินทานิ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/6
- ด.ญ.พชรธรรศ  อรรถานนท์ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/7
ครูผู้ฝึกซ้อม มิสขวัญดาว ถิ่นสุข, มิสหนึ่งนุช  นิ่มเชียง และมิสสุกัญญา  พวงพันธุ์
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 36 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล   มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2