Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4940 : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562
 
  ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ จัดขึ้นเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน โดยการประชุมได้มีการหารือ

และเลือกตั้ง
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นางสาวสุรีย์ฉาย อินทรพรอุดม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ACL อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 2 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ครั้งที่ 1
       - 6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3