Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4939 : คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 
        คณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์ความพร้อมของในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีการตรวจเยี่ยม

แผนกปฐมวัย แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พร้อมทำการสัมภาษณ์คณะครูและนักเรียน ในแต่ละกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รอบที่ 4 และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในเครือมูลนิธิ และเพื่อยกระดับ

มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3