Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4927 : พิธีเปิดการฝึกการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
     นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมพิธีเปิดการฝึกการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 เพื่อสานจารีตประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย ร่วมสำนึกในบทบาทหน้าที่ความเป็นลูกศิษย์ แสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณ รู้จักซาบซึ้งในบุญคุณ ครู อาจารย์

ที่ได้สั่งสอนฝึกอบรมมา โดยมี พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.32 เป็นประธานพิธี ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธี เปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1