Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4921 : คณะภราดา คณะครู และนักเรียน พร้อมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา
  
        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา โดย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน เบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ คณะกรรมการ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ จงรักภักดี ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.50-08.30 น. 
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 106 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
       - 6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 62)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6