Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4901 : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 2)


        ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่มีความวิริยะอุตสาหะ ด้านการเรียน และมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านจิตอาสา ซึ่งผลมาจากความวิริยะ อุตสาหะ ของนักเรียนเป็น

หนทางนำเราไปสู่ความสำเร็จ โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี และกิจกรรมเด่น ด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา นักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานของโรงเรียน และช่วยเหลืองานสังคมภายนอก และนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ จาก University of Camidge Center for ESOL Examinations ของ ม.เคมบริดจ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และให้โอวาทแก่ นักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรการรักษาความดีในตน ส่งผลให้สังคม และตนเอง ดีงามในอนาคต ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 372 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19