Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4896 : พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เทิดเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 
          โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  เพื่อเทิดเกียรติแด่ท่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ โดยมี บาทหลวงเมารีซีโอ โปลันโก  วัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก

Bro. Prathap Reddy, the Assistant General of the Congregation of the Brothers of St. Gabriel ร่วมในพิธี พร้อมด้วย ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะภราดา คณะครู นักเรียน ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง

และนายภิญโญ วงค์ดาว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยบาทหลวงบาทหลวงเมารีซีโอ โปลันโก วางมาลัยดอกไม้ พร้อมด้วยคณะภราดา สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครูเกษียณ คุณครู เจ้าหน้าที่นักการ และนักเรียน ถวายแด่รูปปั้นนักบุญหลุยส์

มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ ลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 
          ประวัตินักบุญมงฟอร์ตโดยสังเขป : ท่านเกิดเมื่อ วันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1673 ที่เมืองมงฟอร์ต ประเทศฝรั่งเศส  บวชเป็นสงฆ์ธรรมทูต เป็นนักแพร่ธรรมที่ร้อนรนในการทำงานกับชาวบ้าน ท่านสร้างแรงจูงใจ และชักชวนคนอื่นๆ ให้ร่วมงานเผยแพร่ข่าวดีของ

พระคริสต์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวช 3 คณะ ได้แก่ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล (Brothers of St. Gabriel)  ภคินีคณะธิดาปรีชาญาณ (Daughters of Wisdom) และ ธรรมทูตคณะพระแม่มารี (Company of Mary) ท่านมรณภาพเมื่อ วันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1716

และเมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947 ท่านได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ (Canonization Day : 20 July 1947) โดยพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 169 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
       - 6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9