Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4858 : พิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูง วันที่ 27 มิถุนายน 2562
 
        ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา และรู้จักกฏกติกา มารยาท รวมถึงการมีวินัยในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล

ยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และยังเป็นการฝึกทักษะของนักกีฬา และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้นไป มีการแข่งประเภทกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล แชร์บอล และวอลเล่ย์บอล

โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 พร้อมมอบธงประจำสีให้กับ ประธานสี ทั้ง 6 สี ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สำหรับการแข่งขันอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 จะเริ่มทำการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏคม 2562 ถึง วันที่ 10 กันยายน  2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 172 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  คณิศร    จิตรมั่น    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9