Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4856 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ  “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก

ในคุณค่า และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรมไทยให้ถูกต้อง เรียนรู้ประวัติอันทรงคุณค่า รำลึกถึงปูชนียบุคคลของประเทศไทย บรมครูจอมกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถใน

การใช้ภาษา การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน การอ่านทำนองเสนาะ การวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การแข่งขันการเรียงความ และการแสดงวรรคทองของสุนทรภู่ โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธาน

ในพิธี และมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 26 มิถุนายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 374 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  คมชาญ    นิตย์รัตน์  นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์  เด็กชาย  คณิศร    จิตรมั่น    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19