Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4854 : การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และวงดนตรีสากล ครั้งที่ 5 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 25 มิถุนายน 2562
 
           ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” COMMITTED TO SOLVE NARCOTICS PROBLEM WITH STRONG

DETERMINATION 26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking  โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งเสพติด จึงรณรงค์ให้นักเรียนในสถาบันให้มีความตื่นตัว และมีจิตสำนึกในการเฝ้าระวังไม่ให้สิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามามี

อิทธิพล และเป็นบ่อนทำลายอนาคตที่ดีของเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด การจัดประกวดดนตรีต้านยาเสพติด เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เยาวชนที่สนใจ และมีความสามารถด้านดนตรีได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถที่ตนถนัดทำให้เกิดมีความมั่นใจ และภาค

ภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอีกด้วยโดย ได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมงาน และมอบรางวัล

ให้กับวงดนตรี ที่ได้รับรางวัล ในประเภทต่างๆ ณ อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 25 มิถุนายน 2562

                                                                                                           
                                                                                                                                   + + + ผลการแข่งขันกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก + + +
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 414 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  คณิศร    จิตรมั่น    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
       - 6.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21