Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4848 : กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ACL ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
 
งานคณะกรรมการเรียน ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ACL เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และรุ่นน้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง พี่ ACL” เพื่อเตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษา และทำให้นักเรียนได้ทำความรู้จักปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ กฏระเบียบภายในโรงเรียน สร้างความ

อบอุ่นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ณ อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 21 มิถุนายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 600 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30