Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4838 : พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ “อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรัก และความสามัคคีในสถาบันอัสสัมชัญ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 
     โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พร้อมด้วยคณะภราดา

คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน และคณะครูระดับมัธยมศึกษาประดับเข็มวิทยฐานะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 
     สำหรับพิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็นระดับสูงสุดของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในสถาบันแห่งนี้ และเกิดความภาคภูมิใจ รู้จักการเรียนรู้ และวางตัว

ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตน โดยมีสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสามัคคี คติธรรม และแนวทางที่จะนำทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล

                                                                                       
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 94 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5