Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4805 : การประชุม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา นโยบาย และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
 
         ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการประชุม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ในที่ประชุม

ได้มีการชี้แจงแนวนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และชี้แจงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นโยบายด้านการปกครองของฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบาย

วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกัน เน้นย้ำระเบียบสำคัญต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยในเวลา 08.00 น. เป็นการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ของระดับประถมศึกษา และเวลา 10.00 น. เป็นของระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม

สุวรรณสมโภช วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 132 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7