Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4804 : กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
        ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ

ของฝ่ายปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งให้ผู้ปกครอง และครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน โดยมี ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพบผู้ปกครอง

ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องเรียนอาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 96 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย   มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5